(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

Şanlıurfa ili 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 dönüm arsa üzerinde 16.000 metrekare kapalı alanda yıllık 300.000.000 adet plastik enjektör üretecek entegre fabrikanın projesinden işletmeye açılana kadarki tüm safhaların hazırlığı, planlaması, uygulaması, kontrolü ve koordinasyonu.

YATIRIMIN KONUSU: Sağlık Araçları ve Gereçleri

YATIRIMIN SEKTÖRÜ: Sağlık Hizmetleri

ÜRETİLECEK MAMULLER: Tek kullanımlık Plastik Enjektörlerin Piston ve Silindirinin Üretimi,Montajı,Ambalaj ve Sterilizasyonu. İlerleyen dönemlerde İ.V.Kateterler,Endotrakeal tüpler, Nazogastrik tüpler,Sondalar ve Plastik eldiven üretimleri de planlanmaktadır.

ARZ – TALEP  DURUMU: Türkiye’nin yılda 1.000.000.000 civarında enjektöre ihtiyacı olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmış olup,mevcut üretim Çorum, Elazığ, Adana ve Ankara’da açılan fabrikalar da dahil olmak üzere yaklaşık 600.000.000 civarındadır. Bu alanda yıllık 400.000.000 civarında bir açık sözkonusudur.

KAPASİTE: Planlanan makine ve ekipmanlar ile 300.000.000 adet/yıl üretim yapılacaktır. Bu üretim günde 2 vardiya şeklinde planlanmıştır.

Üretim,bölge ve Ülke ihtiyaçlarının yanısıra Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Arap Ülkelerine İhracat şeklinde de değerlendirilecektir.

İSTİHDAM: Her vardiyada 60′ar kişi olmak üzere 120, ayrıca 35 kişi de idari ve mali işlerde olmak üzere toplam 155 kişi istihdam edilecektir.

STANDARTLAR: Plastik Enjektörle ilgili standart TS 3971 dir.

HAMMADDE VE YARIMAMUL MADDE TEMİNİ: Polietilen (enjektörün piston girdisi) Petkim’den; Polipropilen,(enjektörün silindir girdisi) Avrupa ülkelerinden; iğne Avrupanın çeşitli ülkeleri ve uzakdoğu ülkelerinden temin edilecektir. Ambalaj (etiket,kağıt) Avrupa ve uzakdoğu ülkelerinden temin edilip serigrafisi İstanbul’da yapılacaktır. Ambalajın naylon kısmı İstanbul’da yapılacaktır.

ÇEVRE ETKİSİ: Plastik enjektörlerin üretimindeki atıklar,serigrafisi yapılıp kalite kontrolden geçemeyen silindirik kısım piyasaya verilmekte ve çeşitli yerlerde kullanılan plastiklerin girdisi olmaktadır. % 5-6 civarındaki bu atık miktarı doğayı ve çevreyi kirletici bir etki yaratmamaktadır.

KURULUŞUN YERİ: Şanlıurfa ilinde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20.000 m2 lik bir alanda kurulacaktır. Elektrik kesilmelerinde jeneratörün devreye girebileceği bir sistem oluşturulacaktır.

UYGULANACAK TEŞVİK TEDBİRLERİ: 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan” Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)”  çerçevesinde hareket edilecektir.

Buna göre:

  • KDV muafiyeti,
  • Gümrük vergisi muafiyeti,
  • Vergi indirimi,
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
  • Arsa tahsisi,
  • Faiz desteği,
  • Sigorta primi işçi payı desteği,
  • Gelir vergisi stopaj desteği öngörülmüştür.

(Not: Proje sahibinin bütçe yetersizliği sebebiyle proje durdurulmuştur.)