(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunar,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunar,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alır,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak  saklar,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izler.

İşyerlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele (İşyeri Hekimliği sertifikalı Uzman Hekimlerle) sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen COŞKUN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), Yalova ili ve Çevresinde bulunan tüm tehlike (A,B,C) gruplarına ait iş yerlerine Danışmanlık,Rehberlik ve İSG Hizmeti vermeye başlamıştır.

COŞKUN OSGB ; Rehberlik,Eğitim,Danışmanlık ve İSG hizmetleri vereceği işyerlerine; Kaliteli, Çevreci, sıfır kaza prensiplerine göre çalıştığından:

  • Kalite yönetim sistemi İSO:9001 (Sıfır Hata),
  • Çevre Yönetim Sistemi 14001 (Sıfır Atık),
  • OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi (Sıfır Kaza),
  • HYB 13078 ve HYB 13082 Hizmet Yeterlilik Belgeleri (İşverenlerin KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeleri için OSGB den istenen gerekli belgeler)

belgeleri yapılan denetimlerin ardından 24.04.2013 tarihinde alınmıştır. İşverenlerin amaçları ve vizyonu doğrultusunda COŞKUN OSGB, sahip olacağı Kalite yönetim sistemleri ve nitelikli personel ile İşyerinize katmadeğer oluşturmayı amaç edinmiştir.

İşyerinizde;

  • İSG kültürünün oluşması, İş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun kontrolü için,
  • Kanun gereği belirtilen cezai müeyyidelerle karşılaşmamanız için

İSG konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek ve Kanun gereği yapılması gereken çalışmaları planlamak üzere COŞKUN OSGB  ile iletişime geçmenizi beklerim.

Saygılarımla.

Op.Dr.Namık Kemal COŞKUN
Genel Cerrahi Uzmanı
Şirket Müdürü