(0532) 231 78 33 info@nkc.com.tr

İŞTE BAKIM

Verimli bir işyeri için, sağlıklı çalışanlar

İŞTE BAKIM PROGRAMLARI İLE ÇALIŞANLARINIZIN HASTALIK RİSK DÜZEYLERİNİ BELİRLEYEBİLİR, HASTALIKLARI ERKEN TEŞHİS İLE ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

ÇALIŞANLARA SAĞLIK

 

İşyerlerinde, yöneticilerin ve personelin mesai saatlerinin her dakikası çok değerlidir. Sağlık problemleri yüzünden aksayan işler, çoğu zaman telafisi mümkün olmayan işgücü kayıplarına neden olmaktadır. İşte Bakım programları, çalışanlar için sağlıklı bir ortam ve yüksek motivasyon yaratma amacıyla oluşturulmuştur.

İşte Bakım programları ile çalışanlarınızın hastalık risk düzeylerini belirleyebilir, hastalıkları erken teşhis ile önleyebilirsiniz. İşyerleri, ihtiyaçlarına göre Coşkun Evde Bakım Merkezi’nin sunduğu “İşte Bakım” programlarından birini veya birkaçını seçebilir.

Çalışanlar için sağlık hizmeti almak;

  • Hastalık risk düzeylerini belirler.
  • Erken teşhis imkanı sağlar.
  • Motivasyonu ve yaşam kalitesini yükseltir.
  • Çalışanların hastalık nedeniyle işe gelmeme oranlarını azaltır.
  • Sağlık harcamalarını düşürür.
  • İşgücü kaybı maliyetlerini azaltır.
  • Çalışanların sağlıksız alışkanlıklarını değiştirir.

Çalışanlarınıza gösterdiğiniz özenin en büyük göstergesi olur.

İŞTE BAKIM KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİMİZ

Sağlık Yönetimi

Tüm çalışanlara detaylı “Sağlık Taramaları” yapılır. Kolesterol, şeker, karaciğer fonksiyon testleri gibi temel parametreler değerlendirilir. Bu taramalar ile çalışanların hem geçmiş, hem de mevcut hastalık riskleri belirlenir. “Sağlık Anketi” ile tüm çalışanların vital bulguları (tansiyon, nabız, boy, kilo, vücut kitle endeksi, vb.), öz geçmiş ve soy geçmiş ile ilgili bilgileri, fiziksel ve ruhsal durumları ile günlük aktivite alışkanlıkları incelenir. Tüm tarama ve anket sonuçları değerlendirilerek sağlıklı ve riskli gruplar saptanır. Elde edilen veriler çerçevesinde her çalışana yönelik bireysel ve şirket geneline yönelik toplu raporlar hazırlanır. Sağlık açısından riskli gruplar, özel takip ve eğitim programlarına alınırlar.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri

 

Aşılama Programları

Program kapsamında; Hepatit, Grip ve Tetanus proflaksi programları bulunmaktadır. Hepatit tarama programı; tüm çalışanlardan hepatit testi için kan alımı, çıkan sonuçlara göre ofiste hepatit aşılaması, hepatitten korunma semineri hizmetlerini kapsar. Grip aşılama programında; herkesi tehdit eden grip hastalığına karşı yılda bir kez, Eylül ve Ocak ayları arasında olmak üzere grip aşısı uygulanır. Tetanus riski bulunan yerlerde çalışan veya ikamet edenler için proflaktik aşı uygulaması yapılır.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri

 

Temel İlkyardım Teknikleri

Günlük hayatta karşılaşılabilecek, basit ancak hayat kurtarabilecek bazı ilkyardım teknikleri anlatılır ve uygulamalı gösterilir (Boğulma, bayılma, yanma, kalp krizi, travma, vs. gibi durumlarda yapılması gereken doğru ilkyardım teknikleri…)

 

Stres Yönetim Programı

Stres yönetimi programı kapsamında gruplar halinde stres giderme teknikleri öğretilir. Depresyon ve ajitasyon testleri ile ihtiyacı olanlara spesifik programlar önerilir.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri

 

Ergonomi Programı

Ergonomi programı ile çalışanların daha sağlıklı bir ortamda, en verimli şekilde çalışması amaçlanmaktadır. Program; çalışma ortamlarındaki ergonomik olmayan koşulların Fizik Tedavi Uzmanımız veya Fizyoterapistimiz tarafından belirlenerek yeniden düzenlenmesini, egzersiz programlarının çalışma ortamında uygulanmasını ve konuya ilişkin seminerlerin verilmesini kapsamaktadır.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri

 

Sigara Bırakma Programı

Bu program; sigara bırakma eğitimi, gruplar halinde sigara bırakma seansları ve sonrasında düzenli takibi içerir. Sigaranın zararları konusunda çalışanlar bilinçlendirilerek sigarayı bırakmalarına yardımcı olunur, aynı zamanda işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmasına da katkı sağlanır.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri

 

Beslenme Yönetimi Programı

Bu programda tüm çalışanlara beslenme alışkanlıklarına yönelik testler uygulanır ve bireysel raporlar hazırlanır. Çalışanların vücut kitle endeksi ölçümü yapılır, obezite haritası çıkarılır ve kişilere özel sağlıklı beslenme programları hazırlanır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları eğitimi verilir.

Coşkun Sağlık - İşte Bakım Hizmetleri